RATCHADA EXCHANGE CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ     

อัตราแลกเปลี่ยน     


    Home    
ABOUT ME
     MAP     
 
Authorized Money Changers license No.Mc 125490056
RATCHADA EXCHANGE CO., LTD.
Tel:02-691-0069, 02-691-1657    Email:ratchadaexchange@ratchadaexchange.com  กรุณานำสำเนาพาสปอร์ตมาแสดงในการมาซื้อเงินต่างประเทศ Passport is required to exchange the money.
本店营业时间为早上 9:00 AM 至 晚上 8:30 PM 星期 六 日正常营业哦〉〉〉〉>>>>>>OPEN DAILY 9:00AM - 8:30PM
  Last Update :  [TH] 4 本店均有华语服务 3   
 
Currency Denom Buy Sell
No Picture

USD

United States

No Picture
100 33.18 33.24
50 33.13 33.24
20-5 33.03 33.24
1 32.58 33.24
No Picture

EUR

European Union

No Picture
500-100 37.65 37.80
50 37.60 37.80
20-5 37.55 37.80
No Picture

GBP

United Kingdom

No Picture
50 42.30 42.75
20-5 42.20 42.75
No Picture

CHF

Switzerland

No Picture
- 33.25 33.45
No Picture

AUD

Australia

No Picture
- 24.00 24.15
No Picture

JPY

Japan

No Picture
10000-5000 0.2985 0.3000
1000 0.2980 0.3000
No Picture

MYR

Malaysia

No Picture
100-50 8.05 8.10
20-10 7.85 8.10
5-1 7.65 8.10
No Picture

SGD

Singapore

No Picture
10000-1000 24.00 24.15
100-2 23.95 24.15
No Picture

KRW

Korea

No Picture
50000-10000 0.0287 0.0290
5000-1000 0.0267 0.0290
No Picture

CNY

China

No Picture
100 4.77 4.81
50 4.74 4.81
20-10 4.47 4.81
5-1 4.17 4.81
No Picture

HKD

Hong Kong

No Picture
- 4.20 4.24
No Picture

TWD

Taiwan

No Picture
- 1.06 1.075
No Picture

CAD

Canada

No Picture
- 25.20 25.40
No Picture

DKK

Denmark

No Picture
- 5.01 5.06
No Picture

NOK

Norway

No Picture
- 3.87 3.92
No Picture

SEK

Sweden

No Picture
- 3.56 3.60
No Picture

PHP

Philippines

No Picture
- 0.615 0.64
No Picture

NZD

New Zealand

No Picture
- 21.75 22.05
No Picture

ZAR

South Africa

No Picture
- 2.25 2.40
No Picture

VND

Vietnam

No Picture
- 0.00138 0.00141
No Picture

INR

India

No Picture
- 0.46 0.475
No Picture

IDR

Indonesia

No Picture
- 0.00224 0.00230
No Picture

SAR

Saudi Arabia

No Picture
- 8.70 8.85
No Picture

AED

United Arab Emirate

No Picture
- 8.90 9.05
No Picture

RUB

Russian

No Picture
- 0.48 0.51
No Picture

QAR

Qatar

No Picture
- 8.70 8.90
No Picture

OMR

Oman

No Picture
- 85.00 85.80
No Picture

MOP

Macao

No Picture
- 4.00 4.07
No Picture

BND

Brunei

No Picture
- 23.95 24.15
No Picture

MMK

Myanmar

No Picture
10000 0.0228 0.0235
5000 0.0228 0.0235